Sanering

Wanneer de onderneming zijn crediteuren niet of niet op tijd kan betalen ontstaan er allerlei problemen welke de onderneming “vleugellam” maken, of erger deze tot faillissement kan lijden. Een sanering van de schulden kan dan een oplossing bieden. Er zijn meerdere vormen van saneren, in basis komt het erop neer dat alle crediteuren een voorstel krijgen tot het betalen van een percentage van de openstaande schuld tegen finale kwijting. Finale kwijting houdt in dat na betaling van dit percentage het overige bedrag wordt kwijtgescholden.

Een voorbeeld hiervan: Afgelopen jaar had klant “x” meer dan 10 schuldeisers met een gezamenlijk bedrag van ongeveer 100.000 euro. 4-Progress heeft door middel van meerdere onderhandelingen met de schuldeisers voor een percentage van 20% tot 40% tegen finale kwijting (dit betekend dat de schuldeiser geen beroep meer mag doen op de restschuld) weten te bedingen van de totale schuld. Hiermee hebben wij onze klant in staat gesteld het bedrijf weer op een gezonde manier door te kunnen zetten.

Uw voordelen

check-sign-orange    Ruim 20 jaar ervaring

check-sign-orange    Strikt vertrouwelijke behandeling

check-sign-orange    Expertise op elk gebied

check-sign-orange    Duidelijke werkwijze

check-sign-orange    Wekelijks progressie rapport

videoplayer-example-1
Wilt u in contact komen met één van onze consultants?
Neem contact met ons op via 0850470134